ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು

ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ, ಮದುವೆಯು ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಎಂಬಂತಹ ಕೆಲವು ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

 • ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ (ಭೂಮಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೂಡಿಕೆ, ವಿಮೆ)
 • ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡುವುದು
 • ಹೆಂಡತಿಯ ಡೊವರ್ / ಮೆಹೆರ್ ನ ಹಕ್ಕು

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಮದುವೆಯು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಧನ:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಧನವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಧನದ ಅರ್ಥ, ಅವರು ಆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನ:

ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಬೇಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಗಳಂತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು:

 • ಗಂಡ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ
 • ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ
 • ಗಂಡ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿದಾಗ

ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, “ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಂಗಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಾಗ

ನೀವು ಗಂಡಸರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿದು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಡಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವು ದೋಷಾಧಾರಿತವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ, ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ವಾಸಿಯಾಗದ ಖಾಯಿಲೆ).

ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು:

ತಲಾಕ್-ಎ-ಅಹಸನ್:

ಹಂತ ೧:

ತುಹರ್ ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಸನ್ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಡಿ, ನೀವು “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಹಂತ ೨:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ”, ಅಥವಾ “ನನ್ನ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದ್ದತ್ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂತೆಗುದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಲಾಕ್-ಎ-ಹಸನ್:

ಹಸನ್ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ, ಗಂಡನು ಮೂರು ಸತತ ತುಹರ್ ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಹರ್:

ತುಹರ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತುಹರ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಹಂತ ೧:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಂತ ೨:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿಕಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ ೩:

ಇದು ಕೊನೆಯ ತಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಈ ತಲಾಕಿನ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಈ ತಲಾಕಿನ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.

ಅಹಸನ್ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ರೀತಿಗಳ ಎರಡೂ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ಶಿಯಾ ಹಾಗು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಬ್ಬರೂ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಾಗ

ಹೆಂಡತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಖುಲಾ:

“ಖುಲಾ” ಹೆಂಡತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಫ್ತಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮುಫ್ತಿಯರು ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಜರಿರಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತಲಾಕ್-ಎ-ತಫ್ವೀದ್:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದದ (ಕಾಬಿನಾಮ) ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಬಹುದು.

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ (ಕಾಬಿನಾಮ) ಮೂಲಕ, ನಿಯೋಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾಹದ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಹಕ್ಕಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ/ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೆಹೆರ್ ಹಣದ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ

ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬಹುದು:

ಗಂಡನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ೭ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ೨ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತತೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನೀವು ೧೫ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದರೆ

ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಎಂಬಂತಹ ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ

ಈ ಆಧಾರಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಕೆಲ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಮುಬಾರಾತ್:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿಯುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಬಾರಾತ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ಮುಬಾರಾತ್” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ “ಪರಸ್ಪರ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು”. ಮುಬಾರಾತ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಜರುಗುವುದು:

 • ಗಂಡ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ
 • ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ “ತಲಾಕ್” ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ

ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

 • ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯು ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
 • ಈ ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕಿದೆ.

ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

 

ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಗಂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಗಂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಗಂಡನ ಸೆರೆವಾಸದ ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಗಂಡನ ಸೆರೆವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಗೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ೭ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸೆರೆವಾಸದ ದಂಡನೆ ಅಂತಿಮವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿನಾಕಾರಣ, ಕನಿಷ್ಠ ೩ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ
 • ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು

ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

 • ಅವರ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು
 • ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.