ಮೂರನೇ ವಿಧದ ತಲಾಖ್, ತಲಾಖ್-ಎ-ಬಿದ್ದತ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು, 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಾಗ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ನೀವು ಗಂಡಸರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿದು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಡಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವು ದೋಷಾಧಾರಿತವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ, ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ವಾಸಿಯಾಗದ ಖಾಯಿಲೆ).

ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು:

ತಲಾಕ್-ಎ-ಅಹಸನ್:

ಹಂತ ೧:

ತುಹರ್ ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಸನ್ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಡಿ, ನೀವು “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಹಂತ ೨:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ”, ಅಥವಾ “ನನ್ನ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದ್ದತ್ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂತೆಗುದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಲಾಕ್-ಎ-ಹಸನ್:

ಹಸನ್ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ, ಗಂಡನು ಮೂರು ಸತತ ತುಹರ್ ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಹರ್:

ತುಹರ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತುಹರ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಹಂತ ೧:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಂತ ೨:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿಕಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ ೩:

ಇದು ಕೊನೆಯ ತಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಈ ತಲಾಕಿನ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಈ ತಲಾಕಿನ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.

ಅಹಸನ್ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ರೀತಿಗಳ ಎರಡೂ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ಶಿಯಾ ಹಾಗು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಬ್ಬರೂ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.