ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್

ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯೆಗೊಳಿಸುವುದು

ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯೆಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎಂದರೇನು?

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋ ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಫೆಲೋಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಫೆಲೋಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?

ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಿಣಾಮ: ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋ ಆಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡೂ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ:

  1. ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂ : ನೀವು ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
  2. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರಂ:  ನೀವು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಡುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2022.

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಗಡುವಿನ ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರಂ

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಓಬುಲೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ashwini@nyaaya.in.

ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ