ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್

ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು

ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎಂದರೇನು?

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋ ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಫೆಲೋಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಫೆಲೋಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?

ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಿಣಾಮ: ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನ  ಮೊದಲ ಸಮೂಹ ಮಾಡಿರುವ  ಪ್ರಭಾವಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಸಂವಿಧಾನಫೆಲೋಶಿಪ್ ವೀಡಿಯೊ

ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋ ಆಗಲು ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ: ಸಂವಿಧಾನಫೆಲೋಶಿಪ್ಅರ್ಜಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2024

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಗಡುವಿನ ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶಿರೀಷ ಬಿ. ರೆಡ್ಡಿ  ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : shirisha@nyaaya.in.

ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ