ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 6, 2022

ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ:

ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು

ಸರಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ವರದಂತಹ ಈಗಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಔಷಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಸರಕುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಕ್ಕು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ವರದಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು

ಗ್ರಾಹಕರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಹಕ್ಕು

ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚನೆ, ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದಗಾ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕಾನೂನು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.