ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 6, 2022

ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಜನರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ:

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಚೀಟಿ (gift voucher) ಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಗ್ರಾಹಕ’ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕರು (beauticians) ಗ್ರಾಹಕರು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

‘ಗ್ರಾಹಕ’ ಎಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರು.

ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು

ಕಲಬೆರಕೆ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೋಳಿ, ಕುರಿಮರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.