ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

  • ಅವರ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು
  • ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.