ಕ್ರೂರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಕ್ರೂರ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೌರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ:

  • ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಶಾರೀಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ
  • ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ
  • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.