ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರರ ನಡುವೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ ನೀವು ತೆರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಿಲ್ ಗಳ ಪಾವತಿ, ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲು ನೀಡುವ ನೋಟೀಸ್ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ (ಭೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಕರಾರು) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಬಾಡಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರ ಹೆಸರು

ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶ

ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ

ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ

ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ದಿನಾಂಕ

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ

ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ

ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಫರ್ನಿಚರ್ /ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್/ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ನೋಟೀಸಿನ ಅವಧಿ

ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ನೋಟೀಸ್

ಸೊಸೈಟಿ/ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧ ಸಂಘದ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ

ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ

ಮಾಲಿಕ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ

ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ದರ, ಇದ್ದಲ್ಲಿ

ಬಾಡಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರ` ಸಹಿ

ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಹಿ

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳು

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರೀಟೈಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಯಮಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆಜಾನ್ ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಕರನ್ನಲ್ಲ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿಯಿಡ್ ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ; ದೋಷಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಯಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತರಬಹುದು.

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು:

 • ಅವರ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
 • ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ.
 • ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿ.
 • ದೋಷಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು.
 • ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾಗ.
 • ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾದ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮಾಡುವುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಪಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲೇಮ್‌ಥ್ರೋವರ್‌ಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ‘ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ’ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ’ಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

ಮನೆ/ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು

ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
 ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.
 ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗೊಳಿಸುವುದು
 ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು
 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ನೋಟರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು
 ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು
 ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದು
 ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣ

ದೂರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು / ಒದಗಿಸದಿರುವುದು

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪೋರ್ಟಲ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಕು ದರಗಳು (ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಲೆಗಳು), ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಕು ದರಗಳು (ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಲೆಗಳು), ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರು ವೇದಿಕೆ, ರಾಜ್ಯವಾರು- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು BIS-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, BIS ಮಾನದಂಡದ ಕುರಿತು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅಂಚೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು

ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (CPGRAMS) ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳು, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಳಂಬ, ವಿತರಣೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ವಿಮೆ (ಅಂಚೆ ಸೇವೆ), ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯು ಮೊಬೈಲ್, ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್, ಪಿಂಚಣಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ದೂರುಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವಿಭಾಗವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಾಲಗಳು, ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ವಂಚನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದುರುಪಯೋಗ, ಕಿರುಕುಳ, ಸಾಲದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. RBI ದೂರುಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್

ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ನೀರಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ.

ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಧಗಳು

ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
 ಬಾಡಿಗೆ, ದುರಸ್ತಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
 ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಲು/ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
 ಬಾಡಿಗೆದಾರ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದವರು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆದಾರ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಾಸೋಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎರಡು ವಿಧದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
 ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಭೋಗ್ಯ ಪತ್ರ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ)
 ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದ

ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ:

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ರು. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ
ರು. 5 ಲಕ್ಷ – ರು. 10 ಲಕ್ಷ ರು.   2000 200 ರು.
10 ಲಕ್ಷ – ರು. 20 ಲಕ್ಷ ರು. 400 ರು.
20 ಲಕ್ಷ – ರು. 50 ಲಕ್ಷ ರು. 1000 ರು.
50 ಲಕ್ಷ – ರು. 1 ಕೋಟಿ ರು. 2000 ರು.

ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ:

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ರು. 1 ಕೋಟಿ – ರು. 2 ಕೋಟಿ 2500 ರು.
ರು. 2 ಕೋಟಿ – ರು. 4 ಕೋಟಿ 3000 ರು.
ರು. 4 ಕೋಟಿ – ರು. 6 ಕೋಟಿ. 4000 ರು.
ರು. 6 ಕೋಟಿ – ರು. 8 ಕೋಟಿ 5000 ರು.
ರು. 8 ಕೋಟಿ – ರು. 10 ಕೋಟಿ 6000 ರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ:

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ರು. 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರು. 7,500

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಿಧಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ದಂಡಗಳು, ದೋಷಪೂರಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು, ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳು / ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ತಯಾರಕರು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯೇನೆಂದರೆ:

 • ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ: ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.
 • ಪ್ರತಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ: ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.
 • ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.
 • ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ದಂಡ.

ಕಲಬೆರಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರದ ಮಾರಾಟ, ಆಮದು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:

 • ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದಾಗ, 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಗಾಯವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ವರೆಗಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
 • ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಘೋರ ನೋವು ಉಂಟಾದಾಗ, 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಕಲಬೆರಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, 7 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಗಬಹುದು.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಅದು ಮೊದಲ ಅಪರಾಧವಾದಾಗ ತಯಾರಕರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಪರಾಧ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಅಂತಹ ತಯಾರಕರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳೆಂದರೆ ಅಸಲಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನೈಜ, ಮೂಲ ಸರಕುಗಳ ಅನುಕರಣೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸರಕುಗಳ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಾಲೀಕರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಆಮದು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಯಾರಕರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿದೆ:

ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ತಯಾರಕರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ದಂಡ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ, ತಯಾರಕರಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ. ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುವು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವು ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಕಟ್ಟಡವೊಂದನ್ನು ಭೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನುಮತಿ/ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದರೆ:

ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ

ನೀವು ಸ್ಚತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ವತ್ತಿನ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕು

ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಎಂದರೆ, ಮಾಲೀಕ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ ಭೋಗ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ – ಒಂದು ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಧಾನ

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿವಾದಗಳ ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2019, ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ಯರ್ಥದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವಾಗ, ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯೋಗವು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು:

 1. ಹೆಜ್ಜೆ-1: ಇದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಗ್ರಾಹಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಸೆಲ್’ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೋಶವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಹೆಜ್ಜೆ- 2: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಹೆಜ್ಜೆ- 3: ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುವುದು.
 4. ಹೆಜ್ಜೆ- 4: ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
 5. ಹೆಜ್ಜೆ- 5: 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ‘ಒಪ್ಪಂದ ವರದಿ’ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಹೆಜ್ಜೆ – 6: ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯೋಗವು ಕಕ್ಷಿದಾರರ ‘ಒಪ್ಪಂದ ವರದಿ’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಕು.
 7. ಹೆಜ್ಜೆ- 7: ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
 8. ಹೆಜ್ಜೆ – 8: ವಿವಾದವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯದಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ದೂರುಗಳು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:

ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ಉದಾ. ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ವಂಚನೆ (fraud), ಫೋರ್ಜರಿ (forgery), ಬಲೋದ್ಬಂದಿ (coercion) ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ (compounding) ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರು-ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ (privacy) ಉಲ್ಲಂಘನೆ.

ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು

ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ನೀವು ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನವೀಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ.

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಿರಿ

ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲೀ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದದೆಯೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದಾಗಲೀ ವಾದ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮ

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು/ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಜರಿರಲೇಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಟರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು

ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಟರೀಕರಣ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಟರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣ

ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ತನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವಶ್ಯಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.