ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಜನರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ:

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಚೀಟಿ (gift voucher) ಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಗ್ರಾಹಕ’ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕರು (beauticians) ಗ್ರಾಹಕರು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

‘ಗ್ರಾಹಕ’ ಎಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರು.

ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು

ಕಲಬೆರಕೆ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೋಳಿ, ಕುರಿಮರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು

ಬ್ರೋಕರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಮನೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು (ಫರ್ನಿಷ್ ಆಗಿರುವ/ಆಗದಿರುವ) ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಮನೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ನೀರು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು, ಬಲ್ಬ್ ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಂತೆ ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವೇಚನೆ ಅಗತ್ಯ.

ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು?

ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ:

ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು

ಸರಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ವರದಂತಹ ಈಗಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಔಷಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಸರಕುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಕ್ಕು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ವರದಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು

ಗ್ರಾಹಕರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಹಕ್ಕು

ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚನೆ, ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದಗಾ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕಾನೂನು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರೇ ಮನೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರ ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಆತನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ
ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ರಸೀದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಿಸುವಾಗ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ
ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇರೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು – ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ – ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ (CWF) ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶವು ಗ್ರಾಹಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದು. CWF ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು:

  • ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಜಾಗೃತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು CWF ನಿಂದ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
  • CWF ಬಳಸುವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
  • ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, CWF ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಕಂಪನಿಗಳು ಮೀಸಲಿಡುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (CSR) ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ CWF ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ.ಗ್ರಾಹಕರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನವೀನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು / ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು, ರಾಜ್ಯ/ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ವಕಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಟ್‌ಗಳ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

CWF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಗ್ರಾಹಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕೋರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರುವುದು, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪೂರ್ಣ ನಮೂನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ

ಸಂಧಾನದ ಉದ್ದೇಶ
 ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರ್ತು- ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ-ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಅಂಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ – ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ/ಹಣ ಸಂದಾಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಲೀಸ್/ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ:

 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಡಿ, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
 ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು/ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದುದನ್ನು ತೆರುವಂತೆ/ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ವಿಧಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ:

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೂರುಗಳು

“ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್” ಎಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿತರಣೆ, ಮಾರ್ಕಿಟಿಂಗ್‍, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೊಳ್ಳಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2019 ರ ಮೂಲಕ ತಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ನಿಯಮಗಳ

ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ:

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕಗಳು ದೂರಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕಗಳು ಈಗ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳಾದ ಅವರ ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರು, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಳಾಸ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಮಾರಾಟದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು

ಜಾಹೀರಾತು ಎಂದರೆ ದೂರದರ್ಶನ, ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಗೋಡೆ ಬರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ, ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಡ್ಡ-ಪರಿಣಾಮಗಳು) ಇತ್ಯಾದಿ. ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಿತನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಸರಕುಗಳ ದರ್ಜೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರಕುಗಳಂತೆ ಬಳಸಿದ/ಸೆಕೆಂಡ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರಕುಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಖಾತರಿ ಅವಧಿ, ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನೂಡಲ್-ತಯಾರಕ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸೀಸದ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಔಷಧಿಗಳ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅನ್ಯಾಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಕುಗಳ ಮರುಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು, ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರ ಒಂದು ನೈಜ-ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಬಟವಾಡೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರ ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಲೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಬಯಸಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೋಷಯುಕ್ತ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು

ದೋಷಪೂರಿತ ಸರಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ದೋಷ, ಅಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ, ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕುಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಲಬೆರಕೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳು, ಅಸಮರ್ಪಕವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು

ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳೆಂದರೆ ಅಸಲಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನೈಜ, ಮೂಲ ಸರಕುಗಳ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸರಕುಗಳ ಕಾನೂನು ಮಾಲೀಕರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು/ಬದಲಿ ಮಾಡುವುದು.

MRP (ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು

ಮಾರಾಟಗಾರರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಿಧಿಸಿದಾಗ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಶುಲ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾನೂನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಲಬೆರಕೆ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸರಕುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಕೀಟಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮನೆ/ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯವವರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧವು ಉಭಯತ್ರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ
 ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ/ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
 ಆದರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಭಯತ್ರರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತತ್ವ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವುಗಳು ಒಪ್ಪಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ:
 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ/ವಾಟ್ಸಾಪ್/ಇ-ಮೇಲ್/ಮೆಸೇಜುಗಳ (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು.
 ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ).