ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು

ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ, ಮದುವೆಯು ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಎಂಬಂತಹ ಕೆಲವು ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

 • ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ (ಭೂಮಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೂಡಿಕೆ, ವಿಮೆ)
 • ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡುವುದು
 • ಹೆಂಡತಿಯ ಡೊವರ್ / ಮೆಹೆರ್ ನ ಹಕ್ಕು

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಮದುವೆಯು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಧನ:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಧನವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಧನದ ಅರ್ಥ, ಅವರು ಆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನ:

ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಬೇಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಗಳಂತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು:

 • ಗಂಡ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ
 • ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ
 • ಗಂಡ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿದಾಗ

ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, “ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಂಗಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ

ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು, ಹಲವಾರು ವೈವಾಹಿಕ ಹಾಗು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು: ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೂ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.

ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ:

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯೆಂದರೆ:

 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಸರೆ
 • ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
 • ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹಾಗು
 • ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ
 • ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಇರುವಿಕೆ.

ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ, ವಿವಾಹದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಯಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದುಂಟು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವೇನೆಂದರೆ:

ಜೀವನಾಂಶ:

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವೇಳೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಾಗ

ನೀವು ಗಂಡಸರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿದು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಡಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವು ದೋಷಾಧಾರಿತವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ, ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ವಾಸಿಯಾಗದ ಖಾಯಿಲೆ).

ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು:

ತಲಾಕ್-ಎ-ಅಹಸನ್:

ಹಂತ ೧:

ತುಹರ್ ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಸನ್ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಡಿ, ನೀವು “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಹಂತ ೨:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ”, ಅಥವಾ “ನನ್ನ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದ್ದತ್ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂತೆಗುದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಲಾಕ್-ಎ-ಹಸನ್:

ಹಸನ್ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ, ಗಂಡನು ಮೂರು ಸತತ ತುಹರ್ ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಹರ್:

ತುಹರ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತುಹರ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಹಂತ ೧:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಂತ ೨:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿಕಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ ೩:

ಇದು ಕೊನೆಯ ತಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಈ ತಲಾಕಿನ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಈ ತಲಾಕಿನ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.

ಅಹಸನ್ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ರೀತಿಗಳ ಎರಡೂ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ಶಿಯಾ ಹಾಗು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಬ್ಬರೂ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ

ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಾಗು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಬೇರ್ಪಡೆ ಹೊಂದುವುದು. ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಹಗಳ, ಅಂತಿಮವಲ್ಲದ ವೈವಾಹಿಕ ಬೇರ್ಪಡೆಗಳೂ ಸಂಭವವಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವು ಮಾನ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವು ಅಮಾನ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದು:

ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಾಗ

ಹೆಂಡತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಖುಲಾ:

“ಖುಲಾ” ಹೆಂಡತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಫ್ತಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮುಫ್ತಿಯರು ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಜರಿರಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತಲಾಕ್-ಎ-ತಫ್ವೀದ್:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದದ (ಕಾಬಿನಾಮ) ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಬಹುದು.

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ (ಕಾಬಿನಾಮ) ಮೂಲಕ, ನಿಯೋಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾಹದ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಹಕ್ಕಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ/ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೆಹೆರ್ ಹಣದ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಪತಿ ಯಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ವೈವಾಹಿಕ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಾಗ

ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಪತಿ ಯಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕು ಎಂದು ಎನಿಸುವುದುಂಟು. ಕಾನೂನಿನಡಿ, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ/ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗವಿದ್ದಾಗ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯ:

ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಹಾಗು ವಹೀದಾ ಜನೆವರಿ ೯, ೨೦೧೮ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಜಿತೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಜನೆವರಿ ೯, ೨೦೧೯ರ ವರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು:

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಗುವುದಾದರೂ, ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

 • ಅಸಾಧಾರಣ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಯಾ ಪತ್ನಿ ದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • ಅಸಾಧಾರಣ ನೈತಿಕ ಭ್ರಷ್ಟತೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಯಾ ಪತ್ನಿ ಅವಮಾನಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ , ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ

ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬಹುದು:

ಗಂಡನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ೭ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ೨ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತತೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನೀವು ೧೫ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದರೆ

ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಎಂಬಂತಹ ವೈವಾಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ

ಈ ಆಧಾರಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಕೆಲ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು:

 • ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ
 • ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಂತಿದ್ದರೆ
 • ನೀವಿಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ, ಕೋರ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ೬ ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಟ ೧೮ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಿಯಾಗಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ – ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ೬ ತಿಂಗಳ ಕಾಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೋರ್ಟುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿವೆ:

 • ನೀವು ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮರಳಿ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ
 • ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಹಾಗು ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ
 • ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ. ಉದಾಹರಣೆ: ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
 • ೬ರಿಂದ ೧೮ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಟ ಹಾಗು ದುಃಖ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದರೆ
 • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಮುಬಾರಾತ್:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿಯುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಬಾರಾತ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ಮುಬಾರಾತ್” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ “ಪರಸ್ಪರ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು”. ಮುಬಾರಾತ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಜರುಗುವುದು:

 • ಗಂಡ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ
 • ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ “ತಲಾಕ್” ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ

ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

 • ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯು ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
 • ಈ ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕಿದೆ.

ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

 

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನೀವು ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು “ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

೧. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ ಊರು:

ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ನೀವು ಮದುವೆಯಾದ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

೨. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ವಾಸಿಸುವ ಊರು:

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ವಾಸಿಸುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

೩. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಊರು:

ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

೪. ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಊರು:

ಹೆಂಡತಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾಸಿಸಿರುವ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಗಂಡ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಊರಿನ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ.