ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ #NyaayaSpeaks ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವನ ಹಕ್ಕು

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜನರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.