ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ #NyaayaSpeaks ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.