ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು?

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

 • ರಕ್ತ, ದತ್ತು, ಮದುವೆ, ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು; ಅಥವಾ
 • ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗೃಹಾಸಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ; ಅಥವಾ ಮಗುವಿನಂತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು.

ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಮಗುವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.

ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಅಪರಾಧ ಯಾವುದು?

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು:

 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ.
 • ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ.
 • ಮಗುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು.
 • ಹೆಚ್ಚು ಭೀಕರ ಸ್ವಭಾವದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ.
 • ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಆರೈಕೆದಾರರು, ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತುಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಈ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಳಹೊಕ್ಕುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದೇ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಒಳಹೊಕ್ಕುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷೆಯು ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾವಾಸ; ಇದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಆಗಬಹುದು.

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದೇ?

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಹೌದು, ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಗುವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವತಃ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನು, ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

 

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಪೋಲೀಸ್ / ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:

 • ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಗು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಯಸ್ಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಮಗುವು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಧಾವಿಸಬಾರದು.
 • ಪೊಲೀಸರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
 • ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಗುವಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
 • ಮಗು/ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:

 • ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗು ನಂಬುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು?

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ:

 • ಪೊಲೀಸರು ದೂರಿನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ದೂರನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪರಾಧಿಯು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳು ಅಥವಾ ದೂರುಗಳು ಯಾವುವು?

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದಂಡ.

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವಮಾನಿಸುವ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ದೂರುದಾರನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.