ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ (ಅಶ್ಲೀಲತೆ) ಎಂದರೇನು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 2, 2022

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮುದ್ರಿತ ರೂಪ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

  • ಮಗುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
  • ನೈಜ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
  • ಮಕ್ಕಳ ಅಸಭ್ಯ ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಣೆ

ಅಶ್ಲೀಲ ವಸ್ತುಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ತಯಾರಿಕೆ, ನೀಡಿಕೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ. ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ.

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.