ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ವೇಗ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಅಥವಾ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

 ಕೆಂಪು ಸಂಚಾರ ದೀಪವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು.
 “ಸ್ಟಾಪ್” ಸಂಚಾರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು.
 ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕೈನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ.
 ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು.
 ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ – ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು.

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯ ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರೂ.1,000 ದಿಂದ ರೂ.5,000 ದ ವರೆಗೆ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರೂ.10,000 ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. . ಈ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದೆಹಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ 1,000-5,000
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ 10,000
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ 1,000-5,000

(ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ

ಕೈಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ

ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ

ವಿಧಿಸುವ ಜುಲ್ಮಾನೆ

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ 10,000

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು:
 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುವವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
 ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ,
 ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ರೂ. 1,000/- ಜುಲ್ಮಾನೆ ತೆರಬೇಕಾಗುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜುಲ್ಮಾನೆಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಬಹುದು.
 ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದೆಹಲಿ 1,000/-
ಕರ್ನಾಟಕ 500/-

ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಬಳಕೆ

ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು:

 ಮೊದಲ ಬಾರಿ (ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಅಪರಾಧ): ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ಜೈಲು ವಾಸ ಅಥವಾ ರೂ.1,000/- ದಿಂದ ರೂ 5,000/-ದ ವರೆಗೆ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು. ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪುನ: ಅದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರೂ.10,000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದೆಹಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ 1,000-5,000
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ 10,000
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ ದ್ವಿಚಕ್ರ/ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ: 1,500

ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ: 3,000

ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು: 5,000

ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ

ಅಪರಾಧ

10,000

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ

ಎರಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೆಡ್ಜರ್ ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು.

ಈ ತಲೆಗೆರ್ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು:

  • ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
  • ಇದನ್ನು ಧರಿಕರ ತಲೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಸಿಖ್ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1,000 ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದಂಡ ಮೊತ್ತವು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ರಾಜ್ಯ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)
ದೆಹಲಿ 1,000
ಕರ್ನಾಟಕ 500

ಹಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾರ್ನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ವಾಹನವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆಡಿಬಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಹರಿದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 500, ಮತ್ತು ರೂ. ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ 1,500 ರೂ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ

ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ

(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ದೆಹಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ 500
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ 1,500
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ 500
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ 1,500