ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸದವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.1

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ (ಜಿ.ಎ.ಟಿ.): ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಂಗಿಕ ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೀಟಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು, ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗಂಡು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ತನ ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗಗೊಳಿಸಲು ಅವಳು GAT ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಜಿ.ಎ.ಟಿ.ಯ ನಂತರ ನೀವು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ದೃಡೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎ.ಟಿ.ಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ, ಅಥವಾ ಇತರ, ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.2

 • ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ / ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳು ಅಸಂಗತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಕುಲ್ ಎಂಬ ಮಗು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜನನಾಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಪುರುಷ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುರುಷ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ವಾಲಲು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ.3

ಜಿ..ಟಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹತೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜಿ..ಟಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (AIR 2014 SC 1863 []
 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (AIR 2014 SC 1863) []
 3. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ನೋಂದಣಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್, (WP(MD) No. 4125 of 2019 []

ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು.1 ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ನೀಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.2

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು, ಯಾರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಾನೂನು ಷರತ್ತುಗಳಾಗಿ ಜಿ.ಎ.ಟಿ. / ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.3)

ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವು ನೀಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಂದರೆ :4

 • ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲ.
 • ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು:
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ;
  • ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು;
  • ಅದರ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು;
  • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯಗಳು;
  • ಗಣನೀಯ ಅಪಾಯಗಳ ರೂಪರೇಖೆ; ಮತ್ತು
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯು ದೂರಸ್ಥ ಅಪಾಯಗಳು, ಅಪರೂಪದ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ ರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

 1. ಸೆಕ್ಷನ್ 3, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, 1875. []
 2. ಸೆಕ್ಷನ್ 90, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860. []
 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (AIR 2014 SC 1863 []
 4. ಸಮೀರಾ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಂಚಂದ ಮತ್ತು ಇತರರು, (2008) 2 SCC 1 []