ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು.1 ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ನೀಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.2

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು, ಯಾರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಾನೂನು ಷರತ್ತುಗಳಾಗಿ ಜಿ.ಎ.ಟಿ. / ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.3)

ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವು ನೀಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಂದರೆ :4

 • ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲ.
 • ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು:
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ;
  • ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು;
  • ಅದರ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು;
  • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯಗಳು;
  • ಗಣನೀಯ ಅಪಾಯಗಳ ರೂಪರೇಖೆ; ಮತ್ತು
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯು ದೂರಸ್ಥ ಅಪಾಯಗಳು, ಅಪರೂಪದ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ ರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

 1. ಸೆಕ್ಷನ್ 3, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, 1875. []
 2. ಸೆಕ್ಷನ್ 90, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860. []
 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (AIR 2014 SC 1863 []
 4. ಸಮೀರಾ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಂಚಂದ ಮತ್ತು ಇತರರು, (2008) 2 SCC 1 []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.