ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸದವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

  • ಜೆಂಡರ್ ಅಫಿರ್ಮ್ಯಾಟಿವ್ ಥೆರಪಿ (ಜಿ.ಎ.ಟಿ.): ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಂಗಿಕ ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೀಟಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು, ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗಂಡು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ತನ ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗಗೊಳಿಸಲು ಅವಳು GAT ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಜಿ.ಎ.ಟಿ.ಯ ನಂತರ ನೀವು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ದೃಡೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎ.ಟಿ.ಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ, ಅಥವಾ ಇತರ, ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. 2

  • ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ / ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳು ಅಸಂಗತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಕುಲ್ ಎಂಬ ಮಗು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜನನಾಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಪುರುಷ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುರುಷ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ವಾಲಲು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. 3

ಜಿ..ಟಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹತೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜಿ..ಟಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (AIR 2014 SC 1863[]
  2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (AIR 2014 SC 1863) []
  3. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ನೋಂದಣಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್, (WP(MD) No. 4125 of 2019[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.