ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.

LGBT-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ-ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ:

  • ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  • ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  • ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ನೀವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗ/ಲೈಂಗಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರಬಹುದು – ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.