ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದನೆ ಎಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆ. ಅದು ಚಾಟ್, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದನೆ

ಈ ವಿವರಣೆಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860 ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ, 2000 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.