ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೋನುಗಳು:
ಕರೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು “ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ” ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. “ಆಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್” ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು “ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಲಿಸ್ಟ್” ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೇಲೆ 2-3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜುಗಳು ಬರುವುದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೆಸೇಜುಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಆಪಲ್ ಐಪೋನುಗಳು:
ಐಒಎಸ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಬರುವ ಐ-ಮೆಸೇಜುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾಮ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಎಂದು ತೋರುವ ಮೆಸೇಜುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.