ಬಲಿಪಶುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 19, 2022

ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಾಯದ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು:

ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ:

  • ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ, ಆಶ್ರಯ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು.
  • ನೀವು ಅಪರಾಧಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. (First Information Report) ನ ಉಚಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
  • ನೀವು ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಐ.ಆರ್. (Domestic Incidence Report), ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ, ಹಾಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು:

ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

  • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ “ನಿವಾಸದ ಆದೇಶ” ಪಡೆಯುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
  • ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದ ಹಾಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲುಸುವುದಾಗಿ, ತಕ್ಷಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು.
  • ನಿಮಗಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಗಾಯಗಳು, ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.