ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ದೃಢೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳು ಸಹ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಚೆ:

ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವೀ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ
 ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆ – ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್
 ಎರಡು ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ಪೋಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ, ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಲೀಕರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಲೀಸರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.