ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 29, 2022

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ೧೪ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

  • ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನಿಷೇಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ೧೦೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.