ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ

ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಐ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಕೀಲರು, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.