ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪುನರ್ವಿವಾಹ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಗಂಡಸರಿಗೆ:

  1. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
  2. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

ಇದ್ದತ್:

  • ಹೆಂಡತಿಯು ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾಗದೆ, “ಇದ್ದತ್” ಎಂಬ ಸಮಯಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ, ಅವರು ಸತ್ತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ೪ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ೧೦ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನೀವು ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  •  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಅವರು “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ ೩ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಇದ್ದತ್ ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.