ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಪೋಲೀಸ್ / ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 1, 2022

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:

 • ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಗು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಯಸ್ಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಮಗುವು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಧಾವಿಸಬಾರದು.
 • ಪೊಲೀಸರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
 • ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಗುವಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
 • ಮಗು/ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:

 • ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗು ನಂಬುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
 • ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.