ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದೇ?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 1, 2022

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಹೌದು, ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಗುವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವತಃ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನು, ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.