ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 1, 2022

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ:

  • ಪೊಲೀಸರು ದೂರಿನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ದೂರನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪರಾಧಿಯು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.