ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಯಾವುದೇ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವು ಜರುಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಲೀಸರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಹದ್ದಿನ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಪರಾಧ ಕುರಿತು ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು
ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ಶೂನ್ಯ ಎಫ್ಐಆರ್” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.