ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಜರುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:
 ಸನಿಹದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿರಿ. ಅಪರಾಧವು ಈ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜರುಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು “ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್” ಎಂಬ ಆಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಮಾ ಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.bih.thanalocator&hl=en

ಆಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ:
https://itunes.apple.com/in/app/indian-police-at-your-call/id1177887402?mt=8

ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ನೀವು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ:
 ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ, ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

 ನಂತರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಜನರಲ್ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 ನೀವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳಿಗೂ ಸೀಲ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಸೀಲಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಡೈರಿ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಿ ನಂಬರ್ಉ ಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಪೋಲೀಸರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

 ಪೋಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು, ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಮ್ಮೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನಿನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಕುರಿತ ದೂರು, ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನೋಂದಣಿ, ಕಳುವಾದ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.