ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 1. ಆಸಿಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯ
 2. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ಎರಚುವುದು ಅಥವಾ ಎರಚಲು
  ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು
 3. ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ
  ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ.
 4.  ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
 5. ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು
 6. ವಿಕೃತ ಕಾಮುಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
 7. ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು
 8. ಅತ್ಯಾಚಾರ
 9. ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮರಣ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ
 10. ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ
 11. ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್
 12. ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಸಂಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಭಂಗ
  ತರುವುದು.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪೈಕಿ ಸಂ. 3 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ದುಭಾಷಿಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಣತರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.