ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಜೀವನಾಂಶ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 19, 2022

ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ/ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ವಕೀಲರ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದಾದ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವನಾಂಶದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮಾಸಿಕವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಲಭಿಸಬಲ್ಲುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದನುಸಾರ ಈ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ:

  • ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆದಾಯ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ತೊಂಗಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿದ್ದಾಗಾದ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟ
  • ಶಾರೀರಿಕ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು
  • ಆಸ್ತಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಕಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾದ ಹಾನಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಮೀನು. ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಬಲ್ಲುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ನಿಮಗಾದ ಯಾತನೆ.

ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಕಾನೂನುಗಳು:

ಕೆಳಗಿನ ಈ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳಡಿ, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕಾನೂನು (ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೦/೨೨) ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾನೂನು (ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೨೫, ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಹಿತೆ).ಈ ಎರಡೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಹಣ ಪಾವತಿ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ:

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ, ಕೆಳಗಿನವರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವನಾಂಶ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

  • ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟವರ ಆದಾಯದಿಂದ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟವರ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.