ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 19, 2022

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:

೧. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದು:

ನಿಮ್ಮ ವಾಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್./ಡೀ.ಐ/ಆರ್.ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

೨. ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುವುದು:

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿ.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲು, ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಹಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು – ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಯಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

೩. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳ, ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಇನ್ನಿತರೇ ಅಪರಾಧಗಳ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು:

  1. ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
  2. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು
  3. ಸ್ಥಾನೀಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಲಹೆಗಳುಳ್ಳ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು

೧೦೯೧ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ e-mail ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.