ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ (ಮಿಡ್-ಡೇ ಮೀಲ್ ಯೋಜನೆ)

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 5, 2022

I ರಿಂದ VIII ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಊಟದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಊಟದ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಳವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕದು.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಿನವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 15 ರೊಳಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭತ್ಯೆಯು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.