ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Apr 1, 2024

18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು:

 • ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
 • ನೀವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿರಬಾರದು:
  • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
  • ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾನ ನೀಡುವುದು
  • ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು
  • ಜನರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
  • ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು / ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.