ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುವು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 6, 2022

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸೇವೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇವು ನಾಗರಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸೇವೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

ವಿಮಾನ, ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು

  • ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು
  • ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಗಳು
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
  • ಬೆಳಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
  • ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
  • ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳು

ಕಾನೂನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು” ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ/ಜಿಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.