ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ರೀತಿಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 28, 2022

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಗಳ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

  • ನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿಯಾರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
  • ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
  • ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು, ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಗಳಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
  • ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
  • ಮಲ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
  • ನೆಂಟರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ, ಮತ್ತು ಅಂತರ್-ದೇಶೀಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.