ಶಾಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 5, 2022

ಶಾಲೆಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು

ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ 30:1 ಮತ್ತು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ 35:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಕಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದೂ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:

  • ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತರಗತಿ
  • ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು
  • ತಡೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ
  • ಆಟದ ಮೈದಾನ
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ
  • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆಮನೆ
  • ಕಥೆ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ
  • ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 45 ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಮಯ

ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (SMC) ರಚಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. SMC ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ¾ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಲು, SMC ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ SMC ಕೇವಲ ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು SMC ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು

I ರಿಂದ VIII ತರಗತಿಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಸೇರುವ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಊಟದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಊಟದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಊಟವನ್ನು ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.