ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ, ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫೋರಂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತರು ಅಥವಾ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಐದು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.