ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Apr 1, 2024

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು:

ಆನ್‌ಲೈನ್
ನೀವು NVSPಯ ಚುನಾವಣಾ ಸರ್ಚ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಐಸಿ (EPIC) ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು 1950 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಕಚೇರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.