ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 28, 2022

ನಿಮಗೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತರಫಿನಿಂದ ಅನಾಥ, ತ್ಯಜಿಸಲಾದ, ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ೧೮೦೦-೧೧-೧೩೧೧ಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫.೩೦ರವರೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: carahdesk.wdc@nic.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.