ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 6, 2022

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ:

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ರು. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ
ರು. 5 ಲಕ್ಷ – ರು. 10 ಲಕ್ಷ ರು.   2000 200 ರು.
10 ಲಕ್ಷ – ರು. 20 ಲಕ್ಷ ರು. 400 ರು.
20 ಲಕ್ಷ – ರು. 50 ಲಕ್ಷ ರು. 1000 ರು.
50 ಲಕ್ಷ – ರು. 1 ಕೋಟಿ ರು. 2000 ರು.

ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ:

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ರು. 1 ಕೋಟಿ – ರು. 2 ಕೋಟಿ 2500 ರು.
ರು. 2 ಕೋಟಿ – ರು. 4 ಕೋಟಿ 3000 ರು.
ರು. 4 ಕೋಟಿ – ರು. 6 ಕೋಟಿ. 4000 ರು.
ರು. 6 ಕೋಟಿ – ರು. 8 ಕೋಟಿ 5000 ರು.
ರು. 8 ಕೋಟಿ – ರು. 10 ಕೋಟಿ 6000 ರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ:

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ರು. 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರು. 7,500

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಿಧಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.