೧೪ರ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 28, 2022

೧೪ರ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು, ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ:

  • ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ
  • ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ

೧೪ರ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ನಿದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.