ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 5, 2022

ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೋರಿದ ಸಮಯ ಏನೇ ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾಲಾ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ಅನುಮತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬೆಂಬಲವು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಸತಿರಹಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ನಿಷೇಧ

ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಗು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು, ಬಡಿಯುವುದು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ (ರೂಲರ್, ಚಾಕ್) ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜಾತಿ, ಪೋಷಕರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಗುವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಗುವನ್ನು ಇಂತಹ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಿಷೇಧ

ಯಾವುದೇ ಮಗು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.