ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ:

  • ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
  • ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
  • ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಲಹೆಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.