ಜೀವನ ಹಕ್ಕು

Last updated on Jul 8, 2022

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜನರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 – ಜೀವನ ಹಕ್ಕು

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಲೀಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.

Related Resources

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
citizen rights icon

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

Legal awareness amongst women regarding their rights against violence and harassment is the need of the hour. Watch our videos to learn more about laws preventing violence against women.
Crimes and Violence