ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Apr 1, 2024

ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

ತಪ್ಪಾದ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ವಯಸ್ಸು, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಪಿಐಸಿ (EPIC) ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಾಸ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 8 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 8A ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಹೊಸ ಮತದಾರರಾಗಿ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 6 ರಲ್ಲಿರುವ ‘ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾರಣ’ ಪಕ್ಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.