ಸರ್ವಿಸ್ ವೋಟರ್ ರಾಗಿ ನೀವು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Apr 1, 2024

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ವೋಟರ್ ರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಮೂನೆಗಳು / ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ:
ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ (ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ‘ಪಿಬಿ’ ಎಂಬ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ)

  • ಫಾರ್ಮ್ 13 ಎ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನೀವು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಘೋಷಣೆ.
  • ಫಾರ್ಮ್ 13 ಬಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಒಂದು ಕವರ್
  • ಫಾರ್ಮ್ 13 ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 13 ಎ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 13 ಬಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕವರ್
  • ಫಾರ್ಮ್ 13 ಡಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರತಿ)

ಮೂಲ: ECI.GOV.IN

ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿತರಿಸದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ನೀವು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ಮತಪತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇಟಿಪಿಬಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ – ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳು. ಇಟಿಪಿಬಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಒಟಿಪಿ (ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಿನ್) ಬಳಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟಿಪಿ ಬರೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸರ್ವಿಸ್ ವೋಟರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ 1
ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು, ನೀವು ಮತ ​​ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಗುರುತು (✓) ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು (x) ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀವು ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಾರದು.

ಹಂತ 2
ಫಾರ್ಮ್ 13 ಎ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನೋಟರಿ / ಸ್ಟೈಪೆಂಡಿಯರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಘಟಕ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು (ನಿಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿಭಾಗದವರು). ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಹಂತ 3
ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮತಪತ್ರದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 13 ಬಿ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಹಂತ 4
ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ 13 ಬಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 13 ಎ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ 13 ಸಿ) ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಮುನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏರ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.