ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 1, 2022

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು

ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

  • ರಕ್ತ, ದತ್ತು, ಮದುವೆ, ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು; ಅಥವಾ
  • ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗೃಹಾಸಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ; ಅಥವಾ ಮಗುವಿನಂತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು.

ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಮಗುವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.