ಮಾಧ್ಯಮ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯಾಯ’

ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

6th May 2023

ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲ್‌ಜಿಬಿಟಿ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಎದುರಿಸುವ ಅಡೆತಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ 'ನ್ಯಾಯ' ಸಭೆ

5th May 2023

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ʼಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

19th November 2022

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ʼಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್‌ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

19th November 2022

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ʼಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್‌ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

19th November 2022

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ʼಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್‌ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

15th November 2022

ನ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ʼಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

9th November 2022

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ʼಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್‌ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

19th November 2022

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ‘ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್ʼಗೆ ಚಾಲನೆ

18th November 2022

ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್‌ ಗೆ ಚಾಲನೆ

18th November 2022

ಬಂಬಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ

30th June 2022

ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!